Home

15-3-2020 !!! BELANGRIJK NIEUWS !!!

Update maatregelen coronavirus 15 maart 2020:
 
Zojuist zijn er door de overheid nieuwe en aangepaste maatregelen genomen omtrent het coronavirus. Voor onze vereniging betekend dit dat de reeds genomen actie verlengd is tot en met 6 april 2020.
 
Er kan dus tot en met deze datum niet meer gebadmintond worden in sporthal Palemig.
 
Verdere informatie zullen we vanaf heden via onze website en/of onze Facebook pagina met jullie delen.
 
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bedankt voor jullie begrip en sterkte in deze onzekere tijd.

Hopelijk tot gauw,

Bestuur BC Palemig

—————————————————————————————————————————————
Beste leden,

Lees deze informatie a.u.b. goed door.

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt.

Op 12 maart jl. heeft de Nederlandse regering additionele maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In navolging van deze maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

De gemeente Heerlen, heeft ons heden, per mail bevestigd dat ook sporthal Palemig per direct dicht gaat tot en met in ieder geval 31 maart 2020!

BC Palemig heeft helaas geen andere keus! Er kan vanaf heden niet meer gebadmintond worden in sporthal Palemig. Ook kunnen er tot en met 31 maart 2020 dus GEEN competitiewedstrijden meer gespeeld worden.  We wachten nog op het officiële standpunt van RCML, zodra deze bekend is zullen we de teamcaptains van onze competitieteams per mail hierover informeren.

Tevens zal op basis van deze adviezen, de aanstaande Algemene ledenvergadering van 23 maart en het internetoernooi van 5 april NIET doorgaan.  Nieuwe data voor deze evenementen moeten nog worden vastgesteld.

Houdt u mail en de rijksoverheidsinformatie goed in de gaten.

link naar NOC*NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Als u vragen heeft dan leest het bestuur van BC Palemig deze graag.

Vertrouwend op uw begrip,

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Bas van den Biggelaar
Voorzitter BC Palemig